გთხოვთ დამეხმარეთ და დამაწერინეთ. უკავშირდება თუ არა ერთმანეთს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე იმდროინდელი რკინის დამამუშავებელი მეტალურგიული კერები? აქვს თუ არა საქართველოს დღეს მეტალურგიის განვითარებისთვის საჭირო რესურსები და პოტენციალი?

გთხოვთ დამეხმარეთ და დამაწერინეთ. უკავშირდება თუ არა ერთმანეთს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე იმდროინდელი რკინის დამამუშავებელი მეტალურგიული კერები? აქვს თუ არა საქართველოს დღეს მეტალურგიის განვითარებისთვის საჭირო რესურსები და პოტენციალი?

კითხვა N1003309 0 პასუხი