გთოვთ დამეხმარეთ და დამაწერინეთ ნიკოლოზ ბარათახვილის *ბედი ქართლისა [სოფიოს მხატვრული სახე]

გთოვთ დამეხმარეთ და დამაწერინეთ ნიკოლოზ ბარათახვილის *ბედი ქართლისა [სოფიოს მხატვრული სახე]

კითხვა N1003338 0 პასუხი