ყალბი გმირობის შარავანდედით მოსილი საზოგადოება

ყალბი გმირობის შარავანდედით მოსილი საზოგადოება

კითხვა N1003341 0 პასუხი

რევაზ ჭეიშვილის ნოველა პასტერის სადგური

თემა მაქ დასაწერი ამ პრობლემაზე