Davit guramishvilis swavla moswavketa shinaarsi minda damexmaret

Davit guramishvilis swavla moswavketa shinaarsi minda damexmaret

კითხვა N1003445 0 პასუხი