გთხოვთ აკაკი წერეთლის პოემის ცოტნე დადიანის მიხედვით დამაწერინეთ ცოტნე დადიანის დახასიათება მადლობა

გთხოვთ აკაკი წერეთლის პოემის ცოტნე დადიანის მიხედვით დამაწერინეთ ცოტნე დადიანის დახასიათება მადლობა

კითხვა N1003463 0 პასუხი