სალამი, ბიზნეს ოვერდრაფტი რომელი ბანკიდან ავიღო სად არის უკეთესი პირობები?

სალამი, ბიზნეს ოვერდრაფტი რომელი ბანკიდან ავიღო სად არის უკეთესი პირობები?

კითხვა N1003480 1 პასუხი