გთხოვვვვ გთხოვვვვ გთხოვვვვ გთხოვვვვ გთხოვვვვ "გმირი და ანტიგმირი შუა საუკუნეების ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებსა და ჩვენს თანამედროებაში" ხვალისთვის მაქ დასაწერი გთხოვვვვ გთხოვვვვ გთხოვვვვთთთთთ მოკლავენ

გთხოვვვვ გთხოვვვვ გთხოვვვვ გთხოვვვვ გთხოვვვვ "გმირი და ანტიგმირი შუა საუკუნეების ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებსა და ჩვენს თანამედროებაში" ხვალისთვის მაქ დასაწერი გთხოვვვვ გთხოვვვვ გთხოვვვვთთთთთ მოკლავენ

კითხვა N1003573 1 პასუხი