გთხოვთ ვინმემ დამიწერეთ არჩილის და კესოს დახასიათება (ოთარაანთ ქვრივი)

გთხოვთ ვინმემ დამიწერეთ არჩილის და კესოს დახასიათება (ოთარაანთ ქვრივი)

კითხვა N1003792 0 პასუხი