გთხოვთ დამეხმარეთ თემა დასაწერი - " ავთანდილი ჭკვიანი სტრატეგოსი თუ მანიპულატორი"

გთხოვთ დამეხმარეთ თემა დასაწერი - " ავთანდილი ჭკვიანი სტრატეგოსი თუ მანიპულატორი"

კითხვა N1003811 0 პასუხი