გთხოვთ ვინც იცით მით ხარით?

გთხოვთ ვინც იცით მით ხარით?

კითხვა N252555 0 პასუხი windows-ის დისკიდან დაყენების დროს რესტარტის მერე ინსტალაციის დასაწყებათ რა უნდა გავაკეთო?