ინგლისური ):*&დსდ?

ინგლისური ):*&დსდ?

კითხვა N252911 0 პასუხი in the evening რომელ დროს აღნიშნავს?