ინგლისური ):*&დსდ?

ინგლისური ):*&დსდ?

კითხვა N252950 0 პასუხი what does Nick do in the evening? სწორია ? :ს:შ:შ alex777რავახარ?