სიმღერაა მიინდაა :**(( დამეხმარეთ რაა:**?

სიმღერაა მიინდაა :**(( დამეხმარეთ რაა:**?

კითხვა N254822 0 პასუხი რაიმე წყნაარი მინდაა რა :**