ინგლისური ):*&დსდ?

ინგლისური ):*&დსდ?

კითხვა N256306 0 პასუხი how do you usually spend evenings? ამაზეც იგივე მაინტერესებს /... გამართული ხოა?