ინგლისური ):*&დსდ?

ინგლისური ):*&დსდ?

კითხვა N256566 0 პასუხი if she (to be) in st.petersburg now, she wil meeet you at the railway station. გახსენით ფრჩხილები რა :X