მიშველეთ მათემატიკა?

მიშველეთ მათემატიკა?

კითხვა N259054 0 პასუხი ქსოვილის ფასმა მოიმატა თAვისი ფასის 25%ით.ახალი Fასის რამდენ პროცენტს შეადგენს ძველი Fასი?