ვინდაიდან და რადგანაც?

ვინდაიდან და რადგანაც?

კითხვა N259717 0 პასუხი რა შემოიყარეთ დამამთავრებინეთ წინადადება :X:X