დამწერლობის რომელ სახეობას განეკუთვნება ქართული დამწერლობა? პასუხი დაასაბუთე?

დამწერლობის რომელ სახეობას განეკუთვნება ქართული დამწერლობა? პასუხი დაასაბუთე?

კითხვა N261126 0 პასუხი დამწერლობის რომელ სახეობას განეკუთვნება ქართული დამწერლობა? პასუხი დაასაბუთე მიშველეთ რა რამე