დ.აღმაშენებელმა ყივჩაღები რომ ჩამოასახლა მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები მითხარით?

დ.აღმაშენებელმა ყივჩაღები რომ ჩამოასახლა მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები მითხარით?

კითხვა N261137 0 პასუხი დ.აღმაშენებელმა ყივჩაღები რომ ჩამოასახლა მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები მითხარით