au ragac mainteresebs gtxovt shemodit ra?

au ragac mainteresebs gtxovt shemodit ra?

კითხვა N261237 0 პასუხი au sivi rogor ketdeba tu vinmem icit sivis nimushi damidet gtxovt