ვინ თქვა ეს სიტყვები და როდის ?

ვინ თქვა ეს სიტყვები და როდის ?

კითხვა N262461 0 პასუხი დააკლას თავი თვისი¨ მისდა ¨ დახსნად, ვითა მსხვერპლი¨ <<