გთხოოვთ მთელიი სული და გულით?

გთხოოვთ მთელიი სული და გულით?

კითხვა N262925 0 პასუხი გთხოვთ თავში არაFერი არ მომდის რამე თემა მირჩიეთ ინფორმატიკაში რამე თემაზე უნდა გავაკეთო პრეზენტაცია