დროშები დროშები flags!?

დროშები დროშები flags!?

კითხვა N263757 0 პასუხი ყველა იმ ქვეყნის ჩამონატვალი მინდა, ვის დროშებზეც ჯვარია გამოსახული