ორი უსასრულოდ დიდი მიმდევრობის ნამრავლი რო უსასრულოდ დიდი მიმდევრობაა, როგორ უნდა დავასაბუთო ?

ორი უსასრულოდ დიდი მიმდევრობის ნამრავლი რო უსასრულოდ დიდი მიმდევრობაა, როგორ უნდა დავასაბუთო ?

კითხვა N263788 0 პასუხი ორი უსასრულოდ დიდი მიმდევრობის ნამრავლი რო უსასრულოდ დიდი მიმდევრობაა, როგორ უნდა დავასაბუთო ?