ეს მარკოიშვილია ?

ეს მარკოიშვილია ?

კითხვა N263801 0 პასუხი http://www.youtube.com/watch?v=sZ6Pdp6WafY&feature=feedrec_grec_index