ისევ ბილაინის ტელეფონები.MARICHUZ SHEMODI?

ისევ ბილაინის ტელეფონები.MARICHUZ SHEMODI?

კითხვა N265181 0 პასუხი ესეიგი შენ გაქვს ეს ტელეფონი ხო ? http://www.google.ge/imgres?q=Beeline+A100&hl=ka&sa=G&tbm=isch&tbnid=dTjj_dqlob3s3M:&imgrefurl=http://newmobileall.blogspot.com/2010/05/beeline-released-branded-phone-a100.html&docid=xGdF1276a6KF6M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_WACFIpP8J2Y/S-krWEOVWxI/AAAAAAAAD2c/OMF3uUqUIQQ/s1600/phone%252BA100.jpg&w=192&h=450&ei=J9aZTsKpGYigOq3-rIkK&zoom=1&iact=hc&vpx=193&vpy=94&dur=6825&hovh=344&hovw=146&tx=124&ty=239&sig=112201061080268497598&page=1&tbnh=195&tbnw=106&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1440&bih=809 - მოდელი A100 - ია ?