ერთი კიდევ დამეხმარეთ რა ინგლისურში ზაზ-100?

ერთი კიდევ დამეხმარეთ რა ინგლისურში ზაზ-100?

კითხვა N265589 0 პასუხი this is......nice citi აქ რა არტიკლი უნდა?the xo?