გეფლიზებით შემოდით?

გეფლიზებით შემოდით?

კითხვა N265988 0 პასუხი http://www.google.ge/imgres?q=%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%C2%A0%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98&hl=ka&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=BG5pfJvvvV1KoM:&imgrefurl=http://csg-blog.blogspot.com/2011/02/blog-post_10.html&docid=0Vodzxk4umZuyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-47JXnjvPK3c/TVQCuovygII/AAAAAAAAAEc/o-4sPbk6QC8/s400/theatre-faces.jpg&w=300&h=300&ei=iBybTt7tC4vPsga3_OyDDw&zoom=1&iact=hc&vpx=199&vpy=481&dur=29&hovh=225&hovw=225&tx=169&ty=155&sig=109526249834668700516&page=3&tbnh=170&tbnw=183&start=51&ndsp=20&ved=1t:429,r:10,s:51&biw=1280&bih=915 ესეთი ფოტოები დამიდეთ ოღონდ არ შემეშინდეს :D