გთხოვთ დამეხმარეთ?

გთხოვთ დამეხმარეთ?

კითხვა N268996 0 პასუხი http://www.google.ru/imgres?q=0xc000007b+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&um=1&hl=ru&newwindow=1&sa=N&tbm=isch&tbnid=tXcdXPYJzOWTxM:&imgrefurl=http://2ch.so/vg/arch/res/830472.html&docid=HgFFHdcFAzuOIM&imgurl=http://2ch.so/vg/arch/src/1310071012946.png&w=615&h=123&ei=jYihTqNTwvnhBJ28uL0E&zoom=1&iact=hc&vpx=19&vpy=317&dur=4925&hovh=98&hovw=492&tx=238&ty=46&sig=111152736730734659405&page=2&tbnh=51&tbnw=253&start=21&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:21&biw=1024&bih=656 ე ასე მიწერს და რა როგორ ვქნა რომ არ დამიწეროს? ვინც იცით მითხარით