შემოდით ერთი წამით რა :)?

შემოდით ერთი წამით რა :)?

კითხვა N269776 0 პასუხი s#a#g#o#l##T#u#a#m#i#s#w#a#k#i#t#x#v#a#m#o#a#x#e#r#x#e