პასუხიი ვიცი, პირობა გავიგე, ახსნა ვერ ვუპოვე.?

პასუხიი ვიცი, პირობა გავიგე, ახსნა ვერ ვუპოვე.?

კითხვა N269893 0 პასუხი ორნიშნა რიცხვის ციფრების ჯამი არის 11. თუ ამ რიცხვს დავუმატებტ 63-ს, მიიღება შებრუნებული რიგით იგივე ციფრებით ჩაწერილი რიცხვი (ანუ მე გამმოვითვალე და ეს რიცხვი არის 29, 29+63=92) მაგრამ ამოხსნა არ მაქვს... როგორ ავხსნააა?