1 კითხვა გოგონებთან ?

1 კითხვა გოგონებთან ?

კითხვა N270799 0 პასუხი როგორ შეიძლება გაგიცნოთ უცნობმა ბიჭმა. ანუ როგორი გაცნობის ხერხი ჭრის თქვენთან ?! სრულიად უნცობი ბიჭი :)