მსგავსი შინაარსის ნახატები თუ იცით დამილინკეთ რა ;)?

მსგავსი შინაარსის ნახატები თუ იცით დამილინკეთ რა ;)?

კითხვა N272657 0 პასუხი http://www.google.ge/imgres?q=rene+magritte&um=1&hl=ka&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:en-US:official&tbm=isch&tbnid=HZp0RjY8SIMWYM:&imgrefurl=http://psyc.queensu.ca/~psyc382/MagritteNot.html&docid=GDYFlEwLWmcKzM&imgurl=http://psyc.queensu.ca/~psyc382/magritte-notrepro.jpg&w=771&h=988&ei=3NanToijGtHR4QTy25gN&zoom=1&iact=hc&vpx=687&vpy=279&dur=291&hovh=254&hovw=198&tx=133&ty=149&sig=102212550573269061652&page=2&tbnh=146&tbnw=115&start=20&ndsp=23&ved=1t:429,r:4,s:20&biw=1280&bih=656