ეს ბიჭი ვინაა ? :DDD?

ეს ბიჭი ვინაა ? :DDD?

კითხვა N272765 0 პასუხი http://www.google.ge/imgres?q=alexander+sani&um=1&hl=ka&sa=N&tbm=isch&tbnid=UEJcPvRiyDoxJM:&imgrefurl=http://www.myspace.com/mr_wiski&docid=Xf44M2_CtW6-YM&imgurl=http://a2.l3-images.myspacecdn.com/images02/87/bbf8f367f33249388358bc4b7e7a178b/m.jpg&w=170&h=101&ei=7fynTu-eK8rRsgaEtoXlDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=236&vpy=199&dur=419&hovh=80&hovw=136&tx=108&ty=12&sig=117279016055302865455&page=1&tbnh=80&tbnw=136&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1280&bih=619 მითხარით რაა :D:D