( ქართულად ვწერ მაგრამ სხვის ნაწერს ვერ ვკიტხულობ ანუ ქართულს შრიპტს არ ხსნის დარა ვქნა?

( ქართულად ვწერ მაგრამ სხვის ნაწერს ვერ ვკიტხულობ ანუ ქართულს შრიპტს არ ხსნის დარა ვქნა?

კითხვა N275056 0 პასუხი ქართულად ვწერ მაგრამ სხვის ნაწერს ვერ ვკიტხულობ ანუ ქართულს შრიპტს არ ხსნის და რა ვქნა?