განცხადება განთავისუფლების შესახებ?

განცხადება განთავისუფლების შესახებ?

კითხვა N37368 0 პასუხი როგორ დავწერო განცხადება განთავისუფლების შესახებ? თავიდან ბოლომდე. მაგალითად ვმუშაობ რომელიმე სარეკლამო სააგენტოში ან სადმე და მინდა წამოსვლა როგორ დავწერო :)