მაკა შენ გინდოდა ხოდა ხააა?

მაკა შენ გინდოდა ხოდა ხააა?

კითხვა N408441 0 პასუხი წვიმისაგან გალუმპული, გათოშილი პეპელა მინდვრის ყვავილს მიეახლა დაენარცხა ვედრებით მიიხედა მოიხედა არვინ იყო მის ირგვლივ გული დაწყდა რომ შეიგრძნო მარტოობის ჭიდილი... ფრთები დასძვრა საბრალოს და მოეკვეთა ფეხები... უეცრად კი გაიფიქრა: "ნუთუ ვკვდები? ვიხრწნები... _რა ცუდია , ამ სამყაროს მარტო ვემშვიდობები.... _ნეტავ იქ რა მელოდება? _იქაც მარტო ვიქნები?" ...წვიმამ უფრო მოუხშირა დაუსველა კვლავ ფრთები... მისი გული ფეთქვას წყვეტდა უკუნით სიბნელეში მაგრამ ბედმა არგასწირა, არ დატოვა ეული... საიდანღაც წყვდიად ღამეს გალუმპული ფუტკარი საცოდავად მობზუილე, ისიც მარტო ეული.... მიეახლა სველ პეპელას, არანაკლებ ის სველი თავი ფრთებზე დაადო და... გაუჩერდა მას გული......... .................... მინდვრის ყვავილს ედო გულზე ორი პატარა გული.........