ხალხოო დამეხმარეთ რა?

ხალხოო დამეხმარეთ რა?

კითხვა N600481 0 პასუხი ვალენტობა ნაერთებში როგორ განვსაზღვრო.... ანუ მაგალითად sio2 o xo 2 valentiania da eg gavamravlo orze da namravali gavyo 1 ze? radgan Si ar uweria indeqsi... Tu 2 gavamravlo 2ze , mere 1*1 ze da mere 4-1 ese? :D vaimee xalxoo damexmaret