:):):):)ვერც ხვდები?!?

:):):):)ვერც ხვდები?!?

კითხვა N601338 0 პასუხი სდკჯფგსჰერიჰსდეფსკჯდფბსუეირჰფეფგსდრ