:X:X:X:X:X?

:X:X:X:X:X?

კითხვა N601583 0 პასუხი ნეტა მოვკვდე:X:X:X