დაასრულეთ სასაცილოდ?

დაასრულეთ სასაცილოდ?

კითხვა N603462 0 პასუხი ჯერ მწარე ჭამე კვლამ ტკბილი...