მთვარეული < :D ? ? ??

მთვარეული < :D ? ? ??

კითხვა N603860 0 პასუხი ვინ ხართ ? ღამე დებილივით არ გიბოდიალიათ უგრძნობლად ? :D : ))) __________________________________________ http://www.google.ge/imgres?q=%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98&um=1&hl=ka&sa=N&tbm=isch&tbnid=AsPvJA1_XCK9uM:&imgrefurl=http://ucnauri.com/130183/%25E1%2583%259E%25E1%2583%2590%25E1%2583%25A2%25E1%2583%2590%25E1%2583%25A0%25E1%2583%2590-%25E1%2583%2597%25E1%2583%2590%25E1%2583%259B%25E1%2583%2590%25E1%2583%25A8%25E1%2583%2598-%25E1%2583%259B%25E1%2583%2597%25E1%2583%2595%25E1%2583%2590%25E1%2583%25A0%25E1%2583%2594%25E1%2583%25A3%25E1%2583%259A%25E1%2583%2598/&docid=zEfvAmQikuvUjM&imgurl=http://s014.radikal.ru/i328/1011/42/8824be05100f.jpg&w=350&h=323&ei=R7uBUOSgGMbMswbA04GIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=137&dur=200&hovh=216&hovw=234&tx=113&ty=114&sig=108068673553381919915&page=1&tbnh=132&tbnw=143&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:0,s:0,i:61&biw=1280&bih=923