რომელ წლამდე გინდა სიცოცხლე ?

რომელ წლამდე გინდა სიცოცხლე ?

კითხვა N603888 0 პასუხი http://www.google.ge/imgres?q=%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94&um=1&hl=ka&sa=N&tbm=isch&tbnid=VzDoL2xCTfWfqM:&imgrefurl=http://ilove.you.ge/news/sik%27vdili_da_sitsotskhle/2011-09-05-791&docid=kGafE1MYLkJzLM&imgurl=http://s55.radikal.ru/i149/1109/b0/7b733f10995e.jpg&w=490&h=321&ei=a7-BUOnXF8batAb40oHIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=344&vpy=311&dur=220&hovh=182&hovw=277&tx=174&ty=113&sig=108068673553381919915&page=1&tbnh=140&tbnw=216&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:6,s:0,i:79&biw=1280&bih=923