დაწერეთ თქვენი გვარი?

დაწერეთ თქვენი გვარი?

კითხვა N603917 0 პასუხი http://www.google.ge/imgres?q=%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98&num=10&hl=ka&tbm=isch&tbnid=BDoy8ifZGYIJkM:&imgrefurl=http://forum.tsu.ge/lofiversion/index.php/t376-200.html&docid=WNBv3QanuJSIPM&imgurl=http://i039.radikal.ru/0805/1f/f4a1d4dd55e3.jpg&w=519&h=600&ei=2MOBUNGyGsaLswbrrIDoBg&zoom=1&iact=hc&vpx=516&vpy=285&dur=1565&hovh=241&hovw=209&tx=113&ty=90&sig=108068673553381919915&page=1&tbnh=143&tbnw=124&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:9,s:0,i:88&biw=1280&bih=923