ციკლოპი არის ანსვერზე ვინმე?

ციკლოპი არის ანსვერზე ვინმე?

კითხვა N603965 0 პასუხი :D http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE&um=1&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1280&bih=887&tbm=isch&tbnid=jw1qXzzHUpKKBM:&imgrefurl=http://demotivators.to/p/928622/ochko.htm&docid=WtyPKx79K4fhjM&imgurl=http://demotivators.to/media/posters/3083/928622_ochko.jpg&w=560&h=500&ei=-cyBUOq_OYnOsgbw4YCwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=517&vpy=180&dur=383&hovh=212&hovw=238&tx=108&ty=94&sig=114326269024416268536&page=1&tbnh=142&tbnw=156&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:0,i:86