მოდით მოდით მალე შემოდით?

მოდით მოდით მალე შემოდით?

კითხვა N604299 0 პასუხი წინაგულის შეკუმშვა 0,1წმ გრძელდება. პარკუჭის შეკუმშვა 0,3წმ გრძელდება.სისხლის მოდუნება 0,4 წმ გრძელდება... დღე ღამის განმავლობაში რამდენ საათს არის შეკუმშული წინაგული? დღე ღამის განმავლობაში რამდენ საათს არის შეკუმშული პარკუჭი დღე ღამის განმავლობაში რამდენ საათს გრძელდება გულის კუნთის საერთო მოდუნება?