სჯერდებოდნენ რას ნიშნავს??

სჯერდებოდნენ რას ნიშნავს??

კითხვა N604436 0 პასუხი სჯერდებოდნენ რას ნიშნავს?