ვინც ინგლისური იცით კარგად?

ვინც ინგლისური იცით კარგად?

კითხვა N605276 0 პასუხი The kitten was too weak to walk so we carried her to her bed. ამ წინადადებიდან რომელი სიტყვაა არასწორად გამოყენებული? 1.kitten 2.weak 3.carried 4.walk