წამით მოდით და მერე თქვენ იცით..?

წამით მოდით და მერე თქვენ იცით..?

კითხვა N605680 0 პასუხი სიმართლე მითხარით.. ამწუთას რას გრძნობთ>. აი ამწუთას... ზიხართ..წერთ.. მაგრამ რაღაცას ხომ გრძობთ.???? მე ვგრძნობ რო გამოშტერების ზღვარსა ზედა ვსუფევ : |