დამაწერინეტ გტხოვტ:(

დამაწერინეტ გტხოვტ:(

კითხვა N605846 0 პასუხი იმ სამუშაოსთვის,რომელსაც პირველი მუშა 4საათში ასრულებს,მეორეს 6 სთ სჩირდება,მესამეს 4,5სთ.ასეთი მუშაობით სამივემ ერთად ცვლაში 460 ერთნაირი დეტალი დაამზადა.რამდენი დეტალი დაუმზადებია თითოეულს?